President, Vice-President and Secretary

2003-2012 President BJ Moxham (UK), Vice-President S McHanwell (UK), Secretary O Plaisant (France)

2012-2016 President S McHanwell (UK), Vice-President B Riederer (Switzerland), Secretary O Plaisant (France)

2016- 2018 President O Plaisant (France), Vice-President Raffaele De Caro (Italy), Secretary Isabel Stabile (Malta)

2018- 2020 President O Plaisant (France), Vice-President Raffaele De Caro (Italy), Secretary Isabel Stabile (Malta)